Ruke

Tehnike Aikida su niz kretnji koje izvodimo zajedno s jednim ili više protivnika. To su borbene tehnike, ali ne demonstracije običnog bacanja ili poluge kojima želimo povrijediti nekoga. Cilj je tehnika komunikacija između napadača (jap. uke) i onog koji izvodi tehniku (jap. nage), kao i upoznavanje sebe i protivnika – partnera kroz kretanje i tehnike.

KUMIWAZA

Kod većine borilačkih vještina tehnike se u početku vježbaju samostalno. Ako je teško vježbati samostalno, tada se koristi lutku kao partnera. Ponekad se koriste stvari kao što su vreća za udaranje ili sama lutka. Dolazi do toga da se partnera tretira kao objekt i ne postoje međuljudski odnosi. Nemoguće je vježbati Aikido tehnike uz pomoć nekoga objekta, kao što se to može s partnerom.

U Aikidu se od početka počinje vježbati u paru tako da se svatko odmah suoči s teškoćama međuljudskih odnosa i nauči se nositi s njima. Aikido tehnike ne postoje da bi se koristile protiv objekata, već su dio međuljudskih odnosa u svakodnevnom životu. To se zove kumiwaza (‘kumi’ na japanskom znači par, a ‘waza’ tehnike). Tako vježbanje Aikida počinje s kumiwazama. Kumiwaza označuje vježbanje dvije osobe uz postizanje međuljudskih odnosa.

HITORIWAZA

Kako bi se precizno naučili pokreti, dobro ih je vježbati samostalno; to se zove hitoriwaza (‘hitori’ znači sâm). Hitoriwaza se može koristiti kao pomoć za kumiwaze. Moguće je vježbati hitoriwazu sa partnerom, ako vam partner pomaže. Vježbanje hitoriwaza sa partnerom bez međuljudskih odnosa nije kumiwaza. Kao u obiteljskom životu, postoje mnoge promjene u međuljudskim odnosima i svatko mora proživjeti određenu situaciju.

Kumiwaza je vježbanje tehnika u različitim situacijama međuljudskih odnosa para. Kada nema pravog odnosa tehnika postaje hitoriwaza. To je isto kao što je samoća ponekad dobra za obiteljski život. Postoje Aikido vježbe i vježbe za zdravlje kao određene skupine hitoriwaza.

TSUZUKIWAZA

Nakon što netko nauči mnoge tehnike kumiwaza, trebao bi naučiti kako izvoditi tehnike jednu za drugom. Ovakav način vježbanja omogućava razumijevanje međuljudskih odnosa i značenje tehnika. Moguće je stvoriti grupu tehnika kako bi se vježbalo na taj način (to se zove tsuzukiwaza; ‘tsuzuki’ znači kontinuirano).

POPIS TSUZUKIWAZA

POMOĆ ZA LAKŠE PAMĆENJE

Tsuzukiwaza 1 do 10:

Broj 1 označava napad jednom rukom što je Katatedori.
Broj 2 označava napad sa dvije ruke što je Katatedori Ryotemochi.
Broj 3 je trokut koji formira Yokomenuchi.
Broj 4 označava kvadrat, Ryokatadori. Ukeove dvije ruke uvijek hvataju Nageova ramena što tvori kvadrat.
Broj 5 je kvadrat plus jedan. Koljena i stopala tvore kvadrat, a tu je i glava što je ukupno pet.
Broj 6 znači napad dvjema rukama te dvije ruke i dvije noge. Ushirodori. Uke koristi dvije ruke za napad, a nage dvije ruke i noge za izvođenje tehnika.
Broj 8 označava dva kvadrata koji formiraju četiri ruke. Ryotedori.
Brojevi 3, 7 i 9 su neparni brojevi. Brojevi 3, 7 i 9 označavaju napade udarcima. Shomenuchi je zahtjevniji napad nego Munetsuki, zato je Munatsuki broj 7, a Shomenuchi broj 9.
Broj 10 je kraj prvog niza i označava napad mnogo ljudi.

Tsuzukiwaza 11 do 20:

Od broja 11 do broja 20 je drugi niz tehnika, napadi su paralelni sa tehnikama od 1 do 10. Broj 20 (Jonage) je sličan broju 10, ali se koristi jo umjesto ruku.

Tsuzukiwaza 21 do 33:

Od broja 21 do 33 su tehnike sa oružjem.

DETALJAN POPIS TSUZUKIWAZA

(1) Katatedori Tenkan (LLLDDDLDLDLD)

 1. Kokyunage
 2. Kirikaeshi
 3. Zemponage
 4. Kaitennage
 5. Shihonage
 6. Ikkyo

(2) Katatedori Ryotemochi (LLLDDDLDLDLD)

 1. Tobikomi
 2. Udemawashi
 3. Hachinoji
 4. Zemponage
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi

(3) Yokomenuchi (DDDLLLDLDLDL)

 1. Sudori
 2. Sudori
 3. Koyunage Irimi
 4. Shihonage
 5. Zemponage
 6. Kokyunage

(4) Ryokatadori (LLLDDDLDLDLD)

 1. Zemponage
 2. Kirikaeshi
 3. Sudori
 4. Kokyunage
 5. Nikyo
 6. Zemponage

(5) Suwariwaza

 1. Shomenuchi Ikkyo Irimi
 2. Shomenuchi Ikkyo Tenkan
 3. Katadori Menuchi Kokyunage
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Tsuki Koteoroshi
 6. Yokomenuchi Zemponage

(6) Ushirodori

 1. Ushirodori Zemponage
 2. Ushirotekubitori Kubishime Uragaeshi
 3. Ushirotekubitori Kubishime Zemponage
 4. Ushirotekubitori Koteoroshi Irimi
 5. Ushirotekubitori Koteoroshi Tenkan
 6. Ushirotekubitori Sankyonage
 7. Ushirotekubitori Ikkyo

(7) Tsuki i Keri

 1. Tsuki Kokyunage
 2. Tsuki Ikkyo
 3. Tsuki Zemponage
 4. Keri Irimi
 5. Mawashigeri
 6. Tsuki Koteoroshi

(8) Ryotedori (LLLDDDLDLDLD)

 1. Tenchinage Irimi
 2. Tenchinage Tenkan
 3. Kokyunage
 4. Kokyunage
 5. Zemponage
 6. Kirikaeshi

(9) Shomenuchi (DDDLLLDLDLDL)

 1. Ikkyo Irimi
 2. Ikkyo Tenkan
 3. Kokyunage
 4. Koteoroshi
 5. Zemponage
 6. Kirikaeshi

(10) Taninzugake

 1. Niningake Zemponage (jednom)
 2. Niningake Kokyunage (jednom)
 3. Niningake Seiretsu
 4. Niningake Shihonage
 5. Sanningake Kokyunage
 6. Yoningake

(11) Katatedori i Katatekosadori (LLLDDDDDDLLL)

 1. Katatedori Irimi
 2. Katatedori Kokyunage
 3. Katatedori Uchiwanage
 4. Katate Kosadori Kokyunage
 5. Katate Kosadori Makikaeshi
 6. Katate Kosadori Kirikaeshi

(12) Katatedori Ryotemochi (LLLDDDLDLDLD)

 1. Irimi
 2. Tenkan
 3. Ikkyo
 4. Nikyo
 5. Zemponage
 6. Zemponage

(13) Yokomenuchi (DDDLLLDLDLDL)

 1. Irimi
 2. Jujinage
 3. Atemi
 4. Shihonage
 5. Koteoroshi
 6. Zemponage

(14) Ryokatadori (LLLDDDLDLDLD)

 1. Ikkyo Irimi
 2. Sankyo Tenkan
 3. Kokyunage
 4. Kokyunage
 5. Kirikaeshi
 6. Yonkyo Tenkan

(15) Zagi Handachi

 1. Katatedori Zemponage
 2. Katatedori Kaitennage
 3. Shomenuchi Kokyunage
 4. Ushirodori Zemponage
 5. Tsuki Koteoroshi
 6. Yokomenuchi Zemponage

(16) Ushirodori

 1. Ushirotori Koteoroshi
 2. Ushirotori Sankyo
 3. Hagaijime Kokyunage
 4. Ushirotekubitori Uragaeshi
 5. Ushirotekubitori Zemponage
 6. Ushirotekubitori Shihonage Irimi
 7. Ushirotekubitori Shihonage Tenkan

(17) Tsuki

 1. Irimi
 2. Yokomenuchi
 3. Uchiwanage
 4. Sudori
 5. Shomenuchi
 6. Koteoroshi Hantai Tenkan

(18) Ushiro Ryokatadori

 1. Kokyunage
 2. Kokyunage
 3. Zemponage
 4. Ikkyo
 5. Koteoroshi
 6. Sankyo

(19) Katadori Menuchi

 1. Irimi
 2. Tenkan
 3. Kokyunage
 4. Nikyo
 5. Sankyonage
 6. Zemponage

(20) Jo nage

 1. Kokyunage
 2. Zemponage
 3. Zemponage
 4. Shihonage
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
 7. Kirikaeshi
 8. napad 3 osobe

(21) Tantodori 1

 1. Ushiro Tsuki Koteoroshi
 2. Ushiro Tsuki Ikkyo
 3. Shomenuchi Koteoroshi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Tsuki Zemponage
 6. Yokomenuchi Irimi
 7. Yokomenuchi Gokyo

(22) Tantodori 2

 1. Ushiro Kubishime Sankyo
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Tsuki Menuchi
 4. Tsuki Menuchi
 5. Tsuki Koteoroshi
 6. Tsuki Ikkyo
 7. Tsuki Kaitennage

(23) Bokkendori

 1. Shomenuchi Sudori and Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi and Irimidori
 3. Yokomenuchi Irimi
 4. Yokomenuchi Shihonage
 5. Tsuki Koteoroshi
 6. Tsuki Zemponage
 7. Tsuki Nikyo

(24) Jodori

 1. Yokomenuchi Zemponage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Tsuki Kaeshi
 4. Tsuki Zemponage
 5. Tsuki Kirikaeshi
 6. Douchi Kokyunage
 7. Yokobarai Kokyunage

(25) Jo 1

 1. Tsuki
 2. Tsuki
 3. Yokomenuchi
 4. Gyaku Yokomenuchi
 5. Ushiro Kaho Tsuki
 6. Tsuki
 7. Yokomenuchi
 8. Gyaku Yokomenuchi
 9. Ushiro Kaho Uchi
 10. Gyaku Tsuki
 11. Gyaku Yokomenuchi
 12. Tsuki
 13. Shomenuchi - Ushiro Tsuki
 14. Joho Uchi
 15. Sakate Tsuki
 16. Tsuki
 17. Kaho Shomenuchi - Ushiro Tsuki i lijevo koljeno na tlo
 18. Ashibarai
 19. Kaho Sakate Tsuki
 20. Tsuki i korak unatrag
 21. Joho Uchi
 22. Gyaku Tsuki

(26) Jo 2

 1. Tsuki
 2. Tsuki
 3. Yokomenuchi i korak unatrag
 4. Uchi Oroshi
 5. Gyaku Yokomenuchi
 6. Tsuki i korak unatrag
 7. Koho Yokomenuchi i korak unatrag
 8. Uchi Oroshi
 9. Gyaku Yokomenuchi
 10. Tsuki i korak unatrag
 11. Koho Yokomenuchi
 12. Lijevi Koho Tsuki
 13. Desni Koho Tsuki
 14. Okret i Tsuki
 15. Koho Yokomenuchi
 16. Yokobarai u krugu
 17. Joho Uchi
 18. Gyaku Tsuki
 19. Gyaku Yokomenuchi
 20. Tsuki i korak unatrag
 21. Joho Uchi
 22. Gyaku Tsuki

(27) Jo i Bokken 1

U vezi sa Jo 1, uke se kreće sa bokkenom kako slijedi:

 1. Uke korak unatrag, zatim Shomenuchi i zadržava desni hanmi
 2. isto
 3. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 4. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 5. Uke spusti Bokken
 6. Uke ne radi ništa
 7. isto
 8. Uke stavi Bokken iza nageovih leđa
 9. Nage udari prema dolje ukeov bokken
 10. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 11. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 12. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 13. Uke Yokomenuchi
 14. Uke Shomenuchi and zakorači natrag u desni hanmi
 15. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 16. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 17. Uke Yokomenuchi
 18. Uke Shomenuchi i zakorači natrag u desni hanmi
 19. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 20. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 21. Uke Shomenuchi i zakorači natrag u desni hanmi
 22. Uke zakorači natrag u desni hanmi

(28) Jo i Bokken 2

U vezi sa Jo 2, uke se kreće sa bokkenom kako slijedi:

 1. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 2. isto
 3. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 4. Uke Shomenuchi i nage udari dolje ukeov bokken
 5. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 6. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 7. Uke spusti bokken
 8. Uke ne radi ništa
 9. isto
 10. isto
 11. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 12. Uke ne radi ništa
 13. isto
 14. isto
 15. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 16. Uke održava udaljenost
 17. Uke Shomenuchi i zakorači natrag u desni hanmi
 18. Uke zakorači natrag u desni hanmi
 19. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 20. Uke zakorači natrag u lijevi hanmi
 21. Uke Shomenuchi i zakorači natrag u desni hanmi
 22. Uke zakorači natrag u desni hanmi

(29) Bokken 1

 1. Shomenuchi
 2. Tsuki
 3. Ushiro Shomenuchi
 4. Tsuki
 5. Hidari Shomenuchi
 6. Tsuki
 7. Ushiro Shomenuchi
 8. Tsuki
 9. Hidari Shomenuchi
 10. Ushiro Shomenuchi
 11. Hidari Shomenuchi
 12. Ushiro Shomenuchi
 13. Yokobarai s čitavim krugom

(30) Bokken 2

 1. Shomenuchi
 2. Hidari Ashi Mae Uchi - Ushiro Uchi
 3. Migi Ashi Mae Uchi - Ushiro Uchi
 4. Hidari Yokomenuchi
 5. Migi Yokomenuchi
 6. Hidari Kesa Ashi Barai
 7. Migi Kesa Ashi Barai

(31) Bokken Kumiwaza 1

 1. Shomenuchi
 2. Korak unatrag desnom nogom
 3. Korak unatrag lijevom nogom
 4. Korak unatrag desnom nogom
 5. Uke spusti bokken
 6. Uke ne radi ništa
 7. Uke postavi bokken protiv nageovog bokkena
 8. Korak naprijed lijevom nogom
 9. Okret licem prema nageu
 10. Korak desnom nogom naprijed i okret licem prema nageu
 11. Korak unatrag desnom nogom
 12. Korak unatrag i položaj Jodan

(32) Bokken Kumiwaza 2

 1. 1. Kote Uchi
 2. 2. Do Uchi
 3. 3. Gyaku Do Uchi
 4. 4. Tsuki
 5. 5. Shomenuchi
 6. 6. Yokomenuchi - Gyaku Yokomenuchi

(33) Shinken

 1. Shomenuchi iz položaja Chudan
 2. Shomenuchi iz položaja Gedan - Ushiro Shomenuchi
 3. Kesagake - Yokobarai
 4. Gyaku Kesagake - Yokobarai
 5. Kesagake - Yokobarai na koljenu
 6. Gyaku Kesagake -Yokobarai na koljenu
 7. Yokomenuchi - Gyaku Yokomenuchi