Ruke

Ovaj je rječnik preveden s engleskog, te je moguće da se u prijevodu kriju neke greške. Pored toga, neke riječi zbog jednostavnosti objašnjavanja nisu prevedene nego su ostavljene u izvornom obliku. Zato vas molim da uzmete sve to u obzir i oprostite na eventualnim greškama.

Napomene o izgovoru:

Japanski jezik ima 5 kratkih samoglasnika: "a" [art], "i" [ink], "u" [wood], "e" [egg], "o" [dog], i 5 dugih: a, i, u, e, o, duljine otprilike dva kratka samoglasnika (npr. shomen - dokument (s kratim "o") i shomen - čelo (s dugim o")).
Dvostruki suglasnici: kk, pp, ss i tt označuju malu pauzu ispred njih samih (ikkyo, bokken, happo).

U japanskom jeziku, kineski znakovi (kanji) se mogu čitati na dva načina:

  lijevo desno ruka mač tijelo tehnika
kineski način: sa yu shu to shin gi
japanski način: hidari migi te katana mi waza

Samostalni kineski znakovi se često čitaju na japanski način, dok se kombinacije mogu čitati na oba načina. Npr., "lijeva ruka" i "desna ruka" se prema japanskom čitaju hidari-te i migi-te, ali vježba "lijevo-desno" čita se kineski - sayu.

Glasovne promjene nastaju pri spajanju dvaju znakova koji se čitaju japanski pa dolazi do sljedećeg: "k" postaje "g", "s" postaje "z", "t" postaje "d", a "h" postaje "b" ili "p". Na primjer: te [ruka] + katana [mač] = te-gatana ili tegatana.

A B C D E F G H I J K M N O R S T U W Y Z | Dijelovi tijela | Udarci | Hvatovi | Brojevi

A

Aiki
univerzalna životna energija, kreativni princip života.

Aikido
umjetnost koju je stvorio Morihei Ueshiba O´Sensei, put aikia.

Aikidoka
onaj koji vježba Aikido.

Aiki no kurai
tajna aiki-a, najviša svijest aikia.

Ai nuke
obostrano čuvanje.

Ai uchi
obostrano uništenje.

ashi
noga ili stopalo.

atemi
udarac, od ate [udarac] + mi [tijelo]. U Aikidou udarac nije namijenjen ozljeđivanju protivnika, već služi odvlačenju pozornosti i vođenju ukeovog uma.

Atemi
udarac radi otvaranja.

Atemiwaza
atemi tehnika.

B

bokken
drveni mač, od boku [drvo] + ken [mač]. Izvorno, bokken je mač za vježbanje koji se rabi da bi se izbjegle ozljede katanama (ili njihovo oštećenje).

Bu
zaustaviti oružje (književno "zaustaviti koplje"), zaustaviti rat.

budo
borilačke vještine, od bu [snaga, hrabrost, vojni poslovi] + do [put]. Put bua.

bushi
ratnik, od bu [snaga, hrabrost, vojni poslovi] + shi [ratnik, vođa].

bujin
ratnik, od bu [snaga, hrabrost, vojni poslovi] + jin [osoba].

C

Chi
mudrost, inteligencija

Chin kon ki shi
vježba koja ima namjeru pomoći osobi da se udruži s univerzalnim duhom i pomoći osobi da shvati božansku misiju i životni cilj kojeg treba ispuniti.

Choyaku undo
vježba u kojoj se pokret izvodi sa skokom

Chu
odanost

Chushin
centar osobe

D

-dachi
varijanta od tachi, od tatsu [stajati]. Vidi tachi.

dan
stupanj. Stupanj iznad kyu. Shodan je prvi stupanj; nidan drugi, itd.

Deshi
sljedbenik, učenik, student

do
put, način, disciplina, učenje s umnim i spiritualnim implikacijama. Doslovno prevedeno, cesta ili put. Ali i rez u stranu.

Dogi
uniforma za vježbanje

dojo
mjesto za vježbu, dvorana, od do [put] + jo [mjesto]. Dojo je mjesto na kojem se vježba put, do. Dogi ili dojogi predstavlja uniformu ili odjeću koja se nosi prilikom vježbanja određene discipline.

-dori
varijanta od tori, od toru [uhvatiti]. Vidi tori. Napad, zahvat, stisak

dosa
akcija, kretanje, od do [kretanje] + sa [stvaranje]. Iako katkad pogrešno zamijenjena s hrvanjem, kokyu-dosa je, ustvari, vježba disanja u pokretu i ekstenzije kija.

Doshu
osoba koja pokazuje put, glavni učitelj Aikida

E

en
krug. En-undo opisuje kružno gibanje.

F

fudo-shin
nepokretni um, od fu [negacija] + do [kretanje] + shin [um].

fune-kogi
pokret veslanja, od fune [brod] + kogi [veslati], međutim, različit od zapadnjačkog stila veslanja. Japanski su čamci imali jedno kratko veslo kojim se veslalo naprijed-nazad (pravocrtno).

G

-gaeshi
varijanta od kaeshi, od kaesu, izokrenuti. Vidi kaeshi.

Gi
čast, pravda

gi
odjeća. Primijetite da u japanskom jeziku ovaj element nikad ne stoji sam (Judo-gi, Karate-gi, ...). Odjeća koja se nosi za na treningu je keikogi, "odjeća za vježbanje" ili dogi, odjeća koja se nosi pri vježbanja "puta".

gi
tehnika. Gi (kineski) ekvivalentno je izrazu waza (japanski). Ken-gi su tehnike mačem, jo-gi štapom, dok su tai-gi tehnike tijelom, odnosno bez oružja.

Giri
rez

-giri
varijanta kiri od kiru [rezati]. Happo-giri je kata s mačem koja uključuje "rezanje u osam smjerova". Vidi kiri.

go-kyo
"peto učenje". Bolna imobilizacijska tehnika.

gyaku
suprotno. Gyaku-hanmi predstavlja: nage stoji desnom nogom naprijed, a uke lijevom.

H

hachi-no-ji
broj osam, od hachi [osam] + no [od] + ji [broj ili slovo].

Hakama
tradicionalne hlače s naborima koje su nosili samuraji i kobudo učenici.

han
pola, misli se na fizički položaj. Zagi han-dachi od za [sjedeći] + gi [tehnike] + han [pola] + dachi [stojeći] - opisuje tehnike u kojima uke iz stojećeg položaja napada nagea koji sjedi u seizi. Nage može ustati na jedno koljeno, odn. u polusjedeći položaj.

hanmi
han [polu] + mi [tijelo]. Osnovni stav u Aikidou u kojem stopala predstavljaju dvije strane trokuta otkrivajući samo polovicu tijela napadaču.

happo
osam smjerova

Hara
centar osobe, sjedište životne energije osobe.

hiji
lakat. Ushiro hiji-tori znači hvat za laktove sa straznje strane.

Hijiri
mudrac

hitori-waza
hitori [jedna osoba] + waza [tehnike]. U Aikidou, to su tehnike za razvijanje ravnoteže i koordinacije koje se izvode bez partnera. Vidi kumi-waza.

I

ikkyo
prva tehnika imobilizacije, od ichi [jedan] + kyo [učenje]. Vidi katame.

irirmi
iri, od ireru [staviti unutra] + mi [tijelo]. U Aikidou, irimi je ulazno gibanje, ulaženje u liniju napada. Usporedi s tenkan.

J

jo
drveni štap. Jo-nage (bacanja štapom) su tehnike u kojima nage drži jo i koristi ga za bacanje napadača. Jo-tori (jo-hvatovi) je skupina tehnika koje služe za razoružavanje napadača koji ima jo.

joho
prema gore, od jo [gore] + ho [smjer]. Usporedi s kaho.

ju-jutsu
ju [meko] + jutsu [umijeće], disciplina. Japanski oblik borbe bez oružja u kojoj se rabe poluge i tehnike bacanja.

K

-kaeshi
od kaesu [izvrnuti, promjena, obrnuto]. (Kao nastavak, -kaeshi često postaje gaeshi u složenicama, kao npr. kote-gaeshi.) Kiri-kaeshi (reži i vrati) predstavlja potpuno vraćanje (180 stupnjeva) ukeovog gibanja. Ura-gaeshi [unazad] znači okretanje napadača prema van prije pada.

kaho
prema dolje, od ka [dolje] + ho [smjer]. Usporedi s joho.

kaiten
rotacija, od kai [okrenuti] + ten [zarolati]. Kaiten-nage je kružno bacanje; ukeovo će se tijelo okrenuti jednom prije pada. U tehnici zenpo-kaiten-nage uke pada naprijed kotrljajući se.

kamae
stav

kata
rame, Kata-tori je hvat za rame.

kata-
jedna strana, jedno. Katate-tori je hvat jednom rukom. Usporedi s ryo-.

kata
forma. Npr. jo-kata - forma koja se izvodi štapom radi demonstracije ritma, svjesnosti prostora.

katame
imobilizacija, od katameru [zaključati, učvrstiti]. Katame-waza su imobilizacijske tehnike. To su:

  • ikkyo,
  • nikyo,
  • sankyo,
  • yonkyo i
  • gokyo,
odnosno "prva", "druga", "treća", "četvrta" i "peta" tehnika.

katana
japanski čelični mač. Lagano je zaobljen i ima jednu oštricu. Kinesko čitanje je to. Te-gatana, ruka-mač, odnosi se na korištenje "rubom" ruke kao mačem ili oštricom noža.

kazu
broj

keiko
vježba, trening, učenje, lekcije, od kei [misliti] + ko [staro]. Keiko-suru izvorno je značilo "misliti na stare stvari", da bi poslije dobilo značenje "učiti (studirati) stare stvari kao što su umjetnost, vještine ili tehnike". Učenje tih stvari zahtijeva vježbu, trening, pa, prema tome, keiko znači trening.

ken
ravni mač s dvije oštrice. Ken je kinesko čitanje. (Japansko je trurugi.) Kendo znači "put mača".

ki
životna energija. U japanskom jeziku ki se pojavljuje u mnogim kontekstima: gen-ki - duh zdravlja, byo-ki - duh bolesti, ai-ki - duh harmonije.

kiri
od kiru [rezati]. Tekubi-kiri je rez primijenjen na zapešću; ude-kiri - na ruku. Hara-kiri je ritualno rezanje hare ili Centra.

koho
zadnja strana, unazad, od ko [iza] + ho [smjer]. Koho-tento undo je valjanje unazad.

kokyu
dah, od ko [izdahnuti, zvati] + kyu [udahnuti, usisati]. Kokyu-nage je "bacanje dahom" ili, malo prošireno, "tempirano bacanje". Kokyu-nage tehnike su skup tehnika koje ovise o "timingu", osjećaju i ekstenziji kija, a ne o imobilizaciji zglobova.

kosa
križ, prekrižiti, od ko [križati, presjeći] + sa [križanje (prstiju)]. Tekubi-kosa je vježba križanja zapešća. Katate [jedna ruka] + kosa-tori je hvat za jednu ruku (desnom za desnu ili lijevom za lijevu).

koshi
kukovi. Koshi-nage je bacanje kukovima

koshin
kretanje unazad, od ko [unazad] + shin [nastaviti]. Koshin-undo je skup vježbi u kojima se kreće (fizički) unazad, dok je ekstenzija kija usmjerena prema naprijed.

kote
ruka, abeceda ruke, od ko [malen] + te [ruka]. Kote-gaeshi je "savijanje zapešća". Kote se nekad odnosi i na podlakticu.

kubi
vrat. Tekubi znači zapešće, odnosno "vrat ruke". Kubi-uchi je udarac u vrat. Ushiro kubi-shime je gušenje s leđa jednom rukom. U srednjovjekovnom Japanu uchi-kubi je bilo odsijecanje glave, sramotna i ponižavajuća smrt.

kumi-waza
tehnike s partnerom, od kumi [par, partner] + waza [tehnike].

kyu
stupanj, osobina. U borilačkim umijećima, kyu označava bilo koji stupanj ispod shodana, prvog crnog pojasa. Kyu može značiti i kvalitetu, tako je ikkyu restoran, restoran najbolje kvalitete.

kyo
učenje. Standardne imobilizacijske tehnike ikkyo, nikyo, ... su "prvo učenje, drugo učenje, ...".

M

ma-ai
pravilan ("harmoničan") razmak između nagea i ukea, od ma [prostor] + ai [odgovarati, "harmonizirati"]. Ma-ai ovisi o "dostupnosti" partnera i vrsti oružja koje se rabi; manji je za dvoje manjih partnera nego za veće partnere; manji je za borbu bez oružja nego za borbu s mačevima. Kroz japansku je povijest ma-ai bio jako važan. U kaligrafiji je razmak između slova jednako važan kao i tinta. U japanskim kamenim vrtovima (Ryoanji hram u Kyotu) razmak između kamenja je jednako važan kao i kamenje samo.

mae
prednja strana (japansko čitanje).

men
lice, prednji dio glave. Men-uchi je udarac u glavu.

mi
tijelo (japansko čitanje). Prema kineskom je čitanju shin.

misogi
ritual pročišćavanja tijela.

mochi
od motsu [držati, imati, posjedovati]. Ryote-mochi je držanje s dvjema rukama. (te-ruka)

mune
prsa, thorax. Mune-tsuki je udarac rukom u prsa. Zapadnjački način borbe, osobito one po barovima, potencira udarce u čeljust, dok istočnjački potencira udarce u haru, odnosno centar kija.

N

nage
(1) Bacač, osoba koja izvodi tehnike. (2) Bacanje. Nage je uobičajeni naziv za partnera koji izvodi nage-waza, tehnike bacanja.

nikyo
"druga" imobilizacijska tehnika, od ni [dva, drugi] + kyo [učenje].

O

ojigi
naklon, od o [nema značenja, znak poštovanja] + ji [vrijeme] + gi [čestitanje, čestitka]. U prošlosti je ojigi značilo pozdrav godišnjem dobu. Ojigi-nage su bacanja u kojima se, kao odgovor na napad, nage uljudno nakloni. Nalazi se u 4. Taigi.

omote
naprijed, često se izjednačuje s irimi tehnikama. Suprotno od ura.

oroshi
od orosu [ispustiti, staviti dolje].

R

randori
napad više osoba, od randoru [sparirati], od ran [kaos, kaotično, slučajno, neorganizirano] + dori, od tori [hvat].

ryo-
oba; ryote [oba], te - [ruka]. Ryo-kata-tori je hvat za oba ramena. Katate ryote-mochi je hvat s obje ruke (za jednu ruku), a ryote-tori je hvat za obje ruke (objema rukama).

S

samurai
ratnik. Izvorno, to je značilo "onaj koji služi caru svojim životom".

sankyo
treća imobilizacijska tehnika, od san - [tri, treći] + kyo - [učenje].

sayu
lijevo i desno, od sa [lijevo] + ju [desno (prema kineskom čitanju)]. Sayu-undo uključuje naizmjenično premještanje ruku s lijeve strane na desnu i obratno te istovremeno držanje težine s donje strane s ciljem izvođenja bacanja.

seiza
formalni klečeći položaj u Japanaca, od sei [ispravno] + za [sjediti].

sensei
instruktor, učitelj, od sen [prije, ispred] + sei [živjeti, roditi], doslovno - "onaj koji je rođen prije tebe".

shiho
četiri smjera, svi smjerovi, od shi [četiri] + ho [smjer].

shikko
od shitsu [koljeno (kineski)] + ko [napredovanje]. Na japanskom je koljeno hiza.

shin-shin
od shin [um (japanski)] + shin [tijelo (kineski)].

shindo
tresnja, vibriranje, ljuljanje, od shin [mahanje, trešnja] + do [gibanje]. Tekubi-shindo-undo je vježba tresenja šaka.

shomen
prednja strana, od sho [ispravno, pravilno] + men [lice, maska, strana]. Shomen-uchi je udarac (uchi) u prednji dio glave (čelo), ali odozgo (kao kad želite nešto prepoloviti).

sode
rukav. Sode-tori je hvat za rukav.

sudori
prolaženje kroz, od su [original, osnova] + dori od tori [prolaženje]. -dori (s dugim "o") nije isto sto i dori (hvat). Sudori je vrsta bacanja u kojem uke prolazi "kroz" nagea bez mijenjanja smjera i bez ikakve rotacije te pada prema naprijed.

suwari
sjedeći. Suwari-waza su tehnike koje se rade u seizi.

T

tachi
dugi i veliki mač. Tachi-tori su tehnike u kojima se napadaču oduzima mač.

tachi
stojeći, od tachi [stajati]. Tachi-waza su stojeće tehnike. Također se pojavljuje i kao dachi npr. u zagi han-dachi.

taigi
tai [tijelo] + gi [tehnike]. Općenito, taigi se odnosi na tehnike bez oružja (u kontrastu s ken-gi - tehnike mačem ili jo-gi - tehnike štapom). U Ki-Aikidou, taigi predstavlja skup tehnika, odgovora na isti napad, ali radi prikaza harmonije i ritma.

tanto
nož, od tan [kratko] + to [mač]. Tanto-tori je skup tehnika koje uključuju napad nožem.

te
ruka

tekubi
zapešće, zglob šake, od te [ruka] + kubi [vrat].

tenchi
ten [nebo] + chi [zemlja]. Tenchi-nage, "nebo-zemlja" bacanje.

tenkan
ten [okret] + kan [razmijeniti, izokrenuti]. Tenkan je "okretanje" izvan ukeove linije napada.

tobikomi
tobi [skok] + komi [ulaz u [nešto]]. Tobikomi obično opisuje skok iza ukea, kao u "prvoj" tehnici (Katate-kosa-tori kokyunage [Katate-kosa-tori irimi tobikomi]).

toitsu
jedinstvo, ujedinjenje, od to [vladati] + itsu [jedan]. Shin Shin Toitsu Aikido je Aikido s koordinacijom (ili ujedinjenjem) uma i tijela.

tori
hvat, od toru [uhvatiti, uzeti, izabrati].

tsuki
od tsuku [zalijepiti]. Ubod, napad, guranje, udarac rukom, štapom ili nožem.

U

uchi
od uchu [udariti]. Shomen-uchi je frontalni napad (udarac) u glavu, dok je yokomen-uchi dijagonalni udarac u glavu.

ude
ruka. Ude-furi undo je vježba mahanja rukom.

uke
primanje, od ukeru [primiti]. U Aikidou je to partner koji prima (tehnike), odnosno koji napada.

ukemi
(1) obrambeno, pasivno. (2) Umjetnost kontroliranog padanja, odnosi se na samozaštitu padanjem.

undo
vježba, gibanje, micanje. Od un [nositi, prenositi] + do [gibanje].

ura
iza.

ushiro
unazad, iza. Ushiro tehnike uključuju napad s leđa, kao npr. ushiro-tori. Suprotno od ushiro je mae.

W

waza
tehnika [japanski]. Hitori waza su vježbe koje se rade bez partnera (Aikido vježbe), dok su Kumi waza tehnike koje uključuju više od jednog partnera.

Y

yoko
strana, u stranu, dijagonalno.

yonkyo
četvrta imobilizacijska tehnika. Od yon [četiri] + kyo [učenje].

Z

zagi
za [sjedeći, sjedenje] + gi [tehnike [kineski]]. Zagi-handachi su tehnike u kojima uke iz stojećeg položaja napada nagea koji sjedi u seizi.

zarei
sjedeći naklon. Od za [sjedeći] + rei [naklon, zahvalnost]

zen
prednji dio, strana [kineski]. Vidi mae [japanski].

zengo
zen [naprijed] + go [nazad]. Zengo-undo vježba dva smjera.

zenpo
naprijed. Od zen [naprijed] + po [smjer].

Dijelovi tijela

katate ruka
kote zglob
kubi vrat
men glava
shintai tijelo
shomen lice
tekubi zglob ruke
yokomen strana glave

Udarci

atemi udarac u vitalne točke
men uchi udarac u glavu
maegeri udarac nogom
mune tsuki udarac šakom u prsa
shomen uchi udarac odozgo
shomen naprijed, prednja strana, npr. kod napada (SHOMEN UCHI)
yokomen uchi dijagonalni udarac odozgo

Hvatovi

hiji tori hvat za lakat
katate tori hvat rukom za ruku
kosatori hvat rukom za ruku - desna za desnu
katate ryote tori hvat s obje ruke za jednu ruku
kubi jime davljenje
kata tori hvat za rame jednom rukom
mune tori hvat za grudi
ryokata tori hvat s obje ruke za ramena
ryote tori hvat objema rukama za obje ruke
sode tori hvat za rukav
ushiro ryote tori hvat iza leđa objema rukama za obje ruke
ushiro ryokata tori hvat iza leđa s obje ruke za oba ramena
ushiro tori hvat iza leđa objema rukama preko ruku torija
ushiro katate tori kubishime hvat iza leđa jednom rukom za ruku partnera i davljenje drugom rukom
ushiro kubishime davljenje iza leđa

Brojevi

1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi (ili yon)
5 Go
6 Roku
7 Shichi (ili nana)
8 Hachi
9 Kyu
10 Jyu
11 Jyu ich
12 Jyu ni
13 Jyu san
14 Jyu shi ili Jyu yon
. . .
36 San jyu roku
43 Yon jyu san
72 Nana jyu ni
99 Kyu jyu kyu
100 Hyaku
1000 Sen
10000 Man
101 Hyaku ichi
201 Ni hyaku ichi
546 Go hyaku yon jyu roku
3427 San zen yon hyaku ni jyu nana (ili shichi)

Iznimke:

  • "shi" kao "četiri" upotrebljava se samo kao jednoznamenkasti broj ili ako je u pitanju zadnja znamenka. Znači, upotrebljava se "shi" ili "yon" kod 3654, ali samo "yon" kod 40, 400, 4000 itd.
  • "shichi" kao "sedam" se također čita kao jednoznamenkasti broj ili ako je u pitanju zadnja znamenka u broju. Znači, možemo koristiti "shichi" ili "nana" kod 9607, ali samo "nana" kod 70, 700, 7000, itd.
  • 600 = "roppyaku" (ne "rokyu hyaku")
  • 800 = "happyaku" (ne "hachi hyaku")
  • 8000 = "hassen" (ne "hachi sen")