Ruke

U Aikidu krećemo od pretpostavke da um pokreće tijelo.

Kada hoćemo pokrenuti tijelo partnera, prvo moramo pokrenuti njegov um. Da bi pokrenuli partnerov um, izbjegavamo biti suprotno od njega, bilo fizički, bilo mentalno.

Potrebno je naglasiti da prave harmonije s partnerom ili pravim napadačem neće biti dok se prethodno ne ostvari harmonija unutar pojedinaca.